• نمونه کار

  • طراحی سایت شرکتی وکسب وکار

    فرض کنید شما به دنبال عقد قرارداد با شرکتی هستید. این روزها مطمئنا اولین کاری که افراد انجام می دهند این است که به دنبال سایت شما در اینترنت خواهند گشت تا با زمینه ی کاری شما، رزومه شما و کسانی که پیش از این طرف معامله ی شما بوده اند آشنا شوند. پس برای یک شرکت معتبر داشتن وب سایت رسمی، یک ضرورت است تا شما محصولات،خدمات، توانایی ها، مشتریان و راه های ارتباطی با شرکت را در آن به نمایش بگذارید. سایت های شرکتی و خدماتی شامل زمینه های شغلی بسیار زیادی می باشند که از آن جمله عبارتند از:

    پس اگر در زمینه های معرفی شده در بالا فعال هستید مطمئن باشید که نخستین قدم برای بهبود کسب و کار شما طراحی یک وب سایت حرفه ای است.