• نمونه کار

 • طراحی سایت پزشکی

  در حال حاضر نیاز شدیدی برای وجود وب سایت در زمینه های پزشکی و درمانی احساس می شود. اما هستند پزشکانی که این نیاز مبرم را تشخیص داده ودست به کار شده اند و سایت شخصی خود را سفارش داده اند. سایت های پزشکی و درمانی می توانند مربوط به مطب یک پزشک باشند.در این سایت شما می توانید در مورد تخصص خود توضیح دهید،ساعات ویزیت بیماران را مشخص کنید یا حتی در سایت امکان این وجود داشته باشد که بیماران به صورت آنلاین وقت ویزیت بگیرند. بهتر است در سایت شما مقالات پزشکی و علمی در مورد بیماری های مرتبط با زمینه تخصص شما وجود داشته باشد تا افرادی که از طریق گوگل در مورد بیماری خاصی تحقیق می کنند،به سایت شما راهنمایی شوند.

  سایت های پزشکی و درمانی به صورت کلی شامل این زیر مجموعه ها می باشد:

  • 1-سایت داروخانه ها :سایت داروخانه ها می تواندشامل قسمت های ساعات کار، طرف قرارداد با کدام بیمه ها، آدرس و .... باشد.
  • 2-مطب ها
  • 3-درمانگاه ها: سایت درمانگاه ها می تواند شامل بخش های ساعات کاری،معرفی پزشکان شیفت، آدرس،مقالات تخصصی و....باشد.
  • 4-تجهیزات پزشکی:در سایت تجهیزات پزشکی شما می توانید به معرفی محصولات خود بپردازید، یا حتی با امکانات طراحی سایت فروشگاهی فروش آنلاین داشته باشید.