• نمونه کار

  • طراحی قالب سایت
    هر قالب سایت ازتعدادی صفحات وب تشکیل شده که معمولا توسط کدهای htmlوcss طراحی شده معمولا قالب سایت شامل محتویاتی مانند متن وعکس می باشد .هرکدام از این صفحات وب در قسمت اصلی صفحه ای به نام ایندکس قراردارند که باتوجه به شرط تعیین شده و باکلیک شدن روی هر لینک می توان محتویات هر صفحه تعریف شده را وارد صفحه مورد نظریعنی صفحه ایندکس کرد.هر صفحه می تواند ظاهر و قالب منحصر به فرد خود را داشته باشد که این ظاهر منحصر به فردرا توسط فایل css تعیین می شود .درواقع با دادن آ یدی وکلاس به تگ های html استفاده شده در صفحات وب می توان برای هرقسمت از صفحه وب طراحی خاص ومنحصر به فردی در نظر گرفت. قالب بندی سایت را می توان به دوشکل طراحی وب سایت های داینامک وطراحی سایت های استاتیک انجام داد . در طراحی سایت استاتیک صفحات وب به طور کلی ذخیره وتوسط طراح وب سایت طراحی شده و امکان هیچ گونه تغییر در سایت توسط کاربر وب سایت وجود نداردوهمچنین پنل مدیریتی برای مدیریت وکنترل سایت وجود نداردوحتما باید توسط طراح وب سایت این تغییر اعمال شودومعمولا سایتهای که احتیاج به تغییر ویا اضافه وحذف محتویات وجود ندارد از این نوع طراحی استفاده می شود .اما گاهی در بعضی از وب سایتها که نیاز به مدیریت وپشتیبانی دارند مانندحذف واضافه ویا تغییر مقالات ،اخبار ویا محصول دروب سایتهای فروشگاهی ازطراحی سایت داینامیک استفاده می کنندویا همچنین اگر بخواهیم از فرمها مانند فرم تماس با ما فرم ثبت نام ویا غیره استفاده نمایم از این نوع طراحی سایت که با دیتا بیسی برای ارتباط با جداول اطلاعاتی در تماس است استفاده می شود. لازم به ذکر که وب کیس در تمامی موارد از طراحی داینامیک ازپیش تعریف شده ای برای پروژه های وب سایت استفاده مینماید چون امکان تغییر نیاز مشتری را پیش بینی کرده و در صورت لزوم تغییر آن وب سایت را به راحتی ارتقا خواهد داد زیرا امروزه به ندرت از وب سایتهای استاتیک استفاده می شود .