• نمونه کار

  • پنل مدیریتی سایت

    امروزه مشتریان وب سایت برای بروز رسانی اطلاعات و محتویات سایت نیاز به محیطی خارج از وب سایت دارند که توسط آن براحتی دور از چشم کاربران وب سایت بخش های از وب سایت خود را بروز رسانی نمایند برای مثال برای اضافه کردن روزانه اخبار در سایت،اضافه کردن محصول جدید ،تغییر قیمت کالای مورد نظر ویا حذف مقالات خیلی قدیمی بدون نیاز به حضور طراح سایت .پنل مدیریتی باید به آسان ترین شکل ممکن طراحی شده وآموزش لازم به صاحبان وب سایت داده شود تا براحتی محتویات اضافه ،حذف یا تغییر نماید .

    درواقع پنل ادمین محیطی است که توسط طراح وب سایت طراحی شده که ادمین به راحتی وب سایت خود را کنترل و بروز رسانی می نماید و طراح وب سایت موظف به آموزش به ادمین وب سایت می باشد.