• نمونه کار

  • طراحی سایت آموزشی

    یکی از حوزه هایی که طراحی سایت در آن تغییر وتحول اساسی ایجاد کرده حوزه آموزش است. طراحی سایت به عنوان یک رویکرد نوین ، در نقش مکمل نظام آموزشی – بهبود کیفیت تدریس ، تنوع بخشیدن به شیوه های تدریس – فراهم ساختن آموزش مستمر وخودکار- کوتاه نمودن زمان آموزش – کوتاه کردن دوره تحصیل، توجه به استعدادهای فردی – انفرادی کردن آموزش و مقابله با مشکلات آموزش جمعی عمل می کند.

    در زمانهاي گذشته دانش دوستان زمان زيادي را در مسير رسيدن به كلاسها صرف ميكردند اما امروزه آموزش از طريق طراحي سايت اين كمك را به آنها كرده است كه با صرفه جويي كردن در زمان و هزينه آموزش مورد نياز خود را دريافت كنند.یکی ديگر از مزايا آموزش از طريق طراحي سايت اين است كه دانش دوستان مي توانند در محيطي ارام و بدون صدا با تمركز بيشتري درس را ياد بگيرند.همچنين براي پرداخت شهريه ديگر لازم نيست به صف هاي طولاني بانك بروند مي توانند به راحتي از طريق پرداخت اينترنتي استفاده كنند.آموزشگاه هاي مختلفي از قبيل رانندگي، موسيقي ، نقاشي و...مي توانند از اين طراحي سايت استفاده كنند.